Regulamin

Regulamin Portalu iZebra.pl

1. Postanowienia og贸lne
a) Niniejszy regulamin okre艣la zasady korzystania z portalu internetowego dost臋pnego pod adresem www.iZebra.pl, zwanego dalej Portalem.
b) W艂a艣cicielem i administratorem strony www.iZebra.pl jest Poligrafia izebra.pl El偶bieta Kr贸l, ul. Dzia艂dowska 3, 01-184 Warszawa, NIP: 5632161326, zwana dalej Drukarni膮.
1.3. Informacje o produktach podane na stronie internetowej Drukarni, w szczeg贸lno艣ci ich opisy, parametry techniczne i u偶ytkowe oraz ceny stanowi膮 zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Zasady korzystania z Portalu www.iZebra.pl
2.1. Warunkiem z艂o偶enia zam贸wienia na produkty i us艂ugi Drukarni jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz rejestracja na stronie www.iZebra.pl. Rejestracji mo偶na dokona膰 poprzez wype艂nienie formularza rejestracyjnego lub poprzez logowanie przez portal facebook. Rejestracja jest r贸wnoznaczna z wyra偶eniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.
2.2. Klientami Drukarni mog膮 by膰 wy艂膮cznie osoby prawne, osoby fizyczne o ile prowadz膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub zawodow膮 oraz jednostki organizacyjne nie posiadaj膮ce osobowo艣ci prawnej, o kt贸rych mowa w odr臋bnych przepisach, wyposa偶onych w zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych. Czynno艣ci w ich imieniu mog膮 dokonywa膰 jedynie upowa偶nione do tego osoby. Dokonywanie za po艣rednictwem Drukarni czynno艣ci prawnych przez osob臋 nie maj膮c膮 prawa do ich dokonywania b臋dzie obci膮偶a艂o wy艂膮cznie t臋 osob臋.
2.3. Portal mo偶e w ka偶dym momencie ze skutkiem natychmiastowym pozbawi膰 lub ograniczy膰 Klienta praw do korzystania z Drukarni w przypadku naruszenia przez Klienta prawa powszechnego, niniejszego Regulaminu, zasad korzystania z Internetu, w szczeg贸lno艣ci, gdy Klient:
a) dopu艣ci艂 si臋 za po艣rednictwem Drukarni naruszenia d贸br os贸b trzecich, b) poda艂 w trakcie rejestracji nieprawdziwe dane, c) nie mia艂 prawa do dokonywania czynno艣ci prawnych w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj膮cej osobowo艣ci prawnej, o kt贸rych mowa w odr臋bnych przepisach, d) swoim zachowaniem godzi w dobre imi臋 Drukarni.
2.4. Zabrania si臋 powt贸rnej rejestracji Klienta, kt贸ry zosta艂 pozbawiony prawa do korzystania z Drukarni bez uprzedniej zgody Drukarni.
2.5. W celu zapewnienia bezpiecze艅stwa przekazu komunikat贸w i danych w zwi膮zku ze 艣wiadczonymi w ramach Portalu us艂ugami, podejmuje on 艣rodki adekwatne do stopnia zagro偶enia bezpiecze艅stwa 艣wiadczonych us艂ug, przeciwdzia艂aj膮ce uzyskaniu dost臋pu do danych osobowych Klient贸w przez osoby nieuprawnione.
2.6. Klientowi Drukarni zabrania si臋:
a) korzystania z Drukarni w spos贸b niezgodny z prawem powszechnym, niniejszym Regulaminem oraz zasadami korzystania z Internetu,
b) przekazywa膰 Drukarni tre艣ci niezgodnych z prawem, np. tre艣ci naruszaj膮ce prawa albo dobra osobiste os贸b trzecich, propaguj膮cych tre艣ci zabronione,
c) pos艂ugiwa膰 si臋 grafikami co do kt贸rych nie posiada praw autorskich,
d) rozsy艂a膰 lub umieszcza膰 w ramach Drukarni niezam贸wionej informacji handlowej, tzw. spamu,
e) korzysta膰 z Drukarni w spos贸b mog膮cy zak艂贸ci膰 jej funkcjonowanie, utrudniaj膮cy do niej dost臋p innym u偶ytkownikom albo w inny spos贸b szkodliwy dla nich lub samej Drukarni,
f) korzysta膰 z tre艣ci zamieszczonych na Portalu w spos贸b wykraczaj膮cy poza w艂asny u偶ytek.

3. Zam贸wienia i realizacja
3.1. Przedmiotem zawarcia umowy z Drukarni膮 s膮 towary lub us艂ugi, kt贸rych w艂a艣ciwo艣ci zosta艂y okre艣lone przez Klienta podczas sk艂adania danego zam贸wienia.
3.2. W celu zawarcia umowy z Drukarni膮 nale偶y za艂o偶y膰 konto na stronie internetowej www.iZebra.pl, dokona膰 wyboru towaru lub us艂ugi, stosownych parametr贸w, podejmuj膮c kolejne czynno艣ci w oparciu o wy艣wietlane komunikaty oraz z艂o偶y膰 Zam贸wienie.
3.3. Po klikni臋ciu przycisku 鈥瀦am贸w鈥 Klient zostanie przeniesiony na stron臋 鈥瀦am贸wienia鈥, gdzie mo偶e dokona膰 wyboru metody p艂atno艣ci oraz spos贸b dostawy podaj膮c tak偶e adres na kt贸ry ma by膰 dokonana wysy艂ka.
3.4. Klikni臋cie przycisku 鈥瀦am贸w鈥 powoduje wygenerowanie automatycznej wiadomo艣ci e-mail, kt贸ra zostanie wys艂ana na podany przy rejestracji adres e-mail. Wiadomo艣膰 ta zawiera podsumowanie z艂o偶onego Zam贸wienia, a w szczeg贸lno艣ci:
a) sumaryczn膮 cen臋 brutto zamawianych towar贸w lub us艂ug,
b) opis przedmiotu Zam贸wienia oraz jego numer,
c) sugerowan膮 metod臋 p艂atno艣ci oraz spos贸b i adres dostawy,
3.5. Zam贸wienie zostanie przekazane do realizacji pod warunkiem, 偶e p艂atno艣膰 za zlecenie zostanie zaksi臋gowana na koncie Drukarni.
3.6. Przekazanie zam贸wienia do realizacji uniemo偶liwia p贸藕niejsze odst膮pienie od umowy.
3.7. Od zawartej umowy nie mo偶na odst膮pi膰, a towar贸w nie mo偶na zwr贸ci膰 je艣li Drukarnia prawid艂owo wykona艂a Zlecenie.
3.8. Zam贸wienia mo偶na sk艂ada膰 ca艂膮 dob臋, w ka偶dym dniu tygodnia. Dok艂adne godziny akceptacji grafik oraz terminy realizacji okre艣lone s膮 na stronie internetowej Drukarni.
3.9. Termin realizacji jest zr贸偶nicowany dla poszczeg贸lnych Produkt贸w i z regu艂y wynosi 1-3 dni roboczych. Szczeg贸艂y dotycz膮ce termin贸w realizacji zosta艂y zamieszczone na Portalu. iZebra.pl dok艂ada wszelkich stara艅, by zrealizowa膰 i wys艂a膰 Zlecenie w podanym terminie. Drukarnia dopuszcza mo偶liwo艣膰 nieterminowej realizacji Zlecenia wynikaj膮c膮 z przyczyn zewn臋trznych, mi臋dzy innymi brak贸w w dostawach energii elektrycznej lub sygna艂u internetowego oraz przyczyn le偶膮cych po stronie dostawc贸w przesy艂ek. Mog膮 r贸wnie偶 wyst膮pi膰 problemy techniczne wynikaj膮ce z awarii maszyn. Op贸藕nienia w realizacji zlece艅 wynikaj膮ce ze wspomnianych powod贸w nie poci膮gaj膮 za sob膮 odpowiedzialno艣ci odszkodowawczych Drukarni wzgl臋dem Klienta.

4. Ceny i spos贸b p艂atno艣ci
4.1. Ceny Produkt贸w podane s膮 w z艂otych polskich i zawieraj膮: koszt obs艂ugi Zam贸wienia, koszt Produktu lub us艂ugi, oraz koszt pakowania o ile w opisie Produktu czy us艂ugi nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawieraj膮 koszt贸w zwi膮zanych z dodatkowymi opcjami np. dop艂aty za wskazane godziny dostarczenia, dop艂aty za wysy艂k臋 do wielu r贸偶nych adres贸w i innych.
4.2. U偶ytkownicy dokonuj膮cy zakup贸w w Sklepie internetowym mog膮 skorzysta膰 z poni偶ej opisanych sposob贸w p艂atno艣ci.
a) Klienci nowi, niezweryfikowani lub bez przyznanego kredytu kupieckiego mog膮 zrealizowa膰 p艂atno艣膰:
na zasadach przedp艂aty: za pomoc膮 zintegrowanych system贸w p艂atniczych Przelewy24.pl, w tym kart kredytowych i przelew贸w on-line; przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto: ING聽90 1470 0002 2494 3044 0000 0001 Poligrafia izebra.pl El偶bieta Kr贸l
b) Stali Klienci, tj. tacy, kt贸rzy posiadaj膮 pozytywn膮 histori臋 wsp贸艂pracy (co najmniej 2 p艂atno艣ci uregulowane w terminie i zarazem 偶adnych zaleg艂o艣ci p艂atniczych) realizuj膮 zam贸wienia na ustalonych indywidualnie zasadach p艂atno艣ci.
4.3. Niezb臋dne do zrealizowania p艂atno艣ci dane osobowe Klient贸w dokonuj膮cych p艂atno艣ci poprzez system Przelewy.pl s膮 automatycznie przekazywane Dialcom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna艅, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164,
4.4. Realizacja zam贸wie艅 nast臋puje po:
– zaksi臋gowaniu kwoty na koncie Drukarni
– otrzymaniu informacji z systemu Przelewy24.pl o zleconej p艂atno艣ci,
– przes艂aniu potwierdzenia przelewu na adres聽 e-mail: projekty@i-zebra.pl
4.5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialno艣ci za op贸藕nienia wynikaj膮ce z nieterminowego przes艂ania danych przez zintegrowane systemy p艂atnicze.
4.6. Drukarnia do cel贸w podatkowych prowadzi ewidencj臋 sprzeda偶y. Faktury wystawiane s膮 na 偶yczenie klienta, po zaznaczeniu i wype艂nieniu formularza w momencie sk艂adania zam贸wienia. Dokonuj膮c zakup贸w na Portalu iZebra.pl Klient wyra偶a zgod臋 na otrzymywanie faktur oraz faktur koryguj膮cych drog膮 elektroniczn膮. Wystawiane przez Drukarni臋 faktury nie uwzgl臋dniaj膮 podatku VAT, poniewa偶 Drukarnia nie jest p艂atnikiem tego podatku.

5. Dostawa
5.1. Dostawa Produkt贸w ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa si臋 na adres wskazany przez Klienta w trakcie sk艂adania Zam贸wienia.
5.2. Kupuj膮c bezpo艣rednio w naszym sklepie klient automatycznie udziela sprzedaj膮cemu pe艂nomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firm膮 realizuj膮c膮 odp艂atn膮 dostaw臋 zam贸wionych towar贸w 鈥 na nadanie przesy艂ki w imieniu i na koszt kupuj膮cego. Ka偶dy kupuj膮cy, w celu sfinansowania transakcji zakupu, ma obowi膮zek zaakceptowa膰 zapisy regulaminu, w przeciwnym razie transakcja zakupu nie b臋dzie mog艂a doj艣膰 do skutku. Klient dokonuj膮c zakupu przekazuje Sprzedawcy zrycza艂towan膮 kwot臋 przeznaczon膮 na pokrycie zwrotu udokumentowanych wydatk贸w poniesionych na przesy艂k臋 w imieniu i na rzecz nabywcy. Dostawa zam贸wionych Produkt贸w odbywa si臋 za po艣rednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich. Z regu艂y czas dostawy wynosi 24h, jednak z uwagi na du偶膮 liczb臋 zam贸wie艅 czas ten mo偶e si臋 wyd艂u偶y膰 maksymalnie do 1 miesi膮ca.
5.3. Obecnie nie ma mo偶liwo艣ci odbioru wydruk贸w w Warszawie, realizujemy tylko zlecenia z wysy艂k膮.

6. Warunki reklamacji i r臋kojmii
6.1. Zg艂oszenia reklamacyjne nale偶y przesy艂a膰 adres e-mail: projekty@i-zebra.pl w terminie 14 dni od otrzymania zam贸wienia przez Klienta.
6.2. Zg艂oszenie reklamacyjne powinno zawiera膰 dok艂adny opis stwierdzonej niezgodno艣ci oraz zakres 偶膮dania reklamacyjnego.
6.3. Drukarnia zobowi膮zuje si臋 do rozpatrzenia reklamacji w ci膮gu od 7 dni roboczych do maksymalnie 30 dni roboczych (okres wakacyjny i 艣wi膮teczny) liczonych od momentu jej zg艂oszenia od dnia nast臋pnego po dniu zg艂oszenia. W terminie tym Drukarnia udzieli odpowiedzi b臋d膮cej podstaw膮 do dalszego post臋powania reklamacyjnego.
6.4. Drukarnia ocenia zasadno艣膰 Reklamacji na podstawie zarchiwizowanych pr贸bek. Gdy jest to niewystarczaj膮ce, mo偶liwa jest sytuacja, w kt贸rej Klient zostanie poproszony o odes艂anie cz臋艣ci b膮d藕 ca艂o艣ci nak艂adu zrealizowanego zam贸wienia.
6.5. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie mo偶e przekroczy膰 100% jego warto艣ci.
6.6. Drukarnia dok艂ada wszelkich stara艅, aby w jak najwi臋kszym stopniu wiernie odwzorowa膰 kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta.
6.7. Nieznaczne r贸偶nice kolorystyczne przy wykonaniu jednego projektu mog膮 wynika膰 z wykorzystania w procesie drukowania r贸偶nych drukarek. Nie mo偶e by膰 to podstaw膮 zg艂oszenia reklamacji, a je艣li takie zostanie zg艂oszone, zostanie przez Drukarnie odrzucone. Taka sytuacja mo偶e r贸wnie偶 mie膰 miejsce przy wznawianiu projektu do druku.
6.8. Brak zgodno艣ci kolor贸w wydruku z obrazem ekranowym nie mo偶e by膰 powodem do zg艂oszenia reklamacji i je艣li taka zostanie zg艂oszona zostanie przez Drukarnie odrzucona ze wzgl臋du na r贸偶nice technologiczne ekran贸w oraz drukarek.
6.9. Z uwagi na specyfikacj臋 maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne s膮 nast臋puj膮ce odchylenia, a zam贸wienie uznaje si臋 za wykonane poprawnie:
– przy falcowaniu, bigowaniu (odchylenie z艂amu od nominalnej linii jego usytuowania), perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania), przy krojeniu arkusza na pojedyncze u偶ytki: tolerancja do 2 mm,
– r贸偶nice ilo艣ciowe i jako艣ciowe zam贸wionego i dostarczonego Klientowi produktu – nie przekraczaj膮ce + / – 5% ilo艣ci zam贸wionej.
– przy gramaturach powy偶ej 150 g, dostrzega si臋 zjawisko p臋kania papieru w miejscu 艂amania, szczeg贸lnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farb膮 drukarsk膮. W celu ograniczenia tego niepo偶膮danego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. W zale偶no艣ci od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pe艂nego zabezpieczenia przed efektem p臋kania. Spowodowane to jest graniczn膮 wytrzyma艂o艣ci膮 surowca i wada taka nie jest traktowana jako b艂膮d Drukarni, a tym samym nie mo偶e podlega膰 reklamowaniu.
6.10. Przy odbiorze przesy艂ki Klient jest zobowi膮zany przy Kurierze sprawdzi膰 j膮. W razie stwierdzenia szkody zwi膮zanej z przesy艂k膮 kuriersk膮 nale偶y sporz膮dzi膰 protok贸艂 szkody wsp贸lnie z kurierem, kt贸ry jest podstaw膮 reklamacji. Brak protoko艂u szkody jest podstaw膮 do odmowy uwzgl臋dnienia reklamacji przez Drukarni臋.
6.11. Klient, kt贸ry wykonuje uprawnienia z tytu艂u reklamacji, jest obowi膮zany dostarczy膰 rzecz wadliw膮 na adres Sprzedawcy, wybierajac tak膮 sam膮 form臋 dostawy, jak w momencie zakupu towaru.
6.12. W przypadku sprzeda偶y towaru w obrocie mi臋dzy przedsi臋biorcami na podstawie art. 558 & 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r.,poz. 121) strony wy艂膮czaj膮 odpowiedzialno艣膰 sprzedaj膮cego z tytu艂u r臋kojmi.

7. Pliki graficzne
7.1. Nades艂ania grafik nale偶y dokona膰 poprzez wys艂anie ich w um贸wiony spos贸b Drukarni w postaci plik贸w komputerowych we w艂a艣ciwym formacie.
7.2 Drukarnia nie odpowiada za tre艣膰 materia艂贸w przes艂anych oraz za ewentualne naruszenia praw autorskich przez Klienta. Je偶eli jednak Zam贸wienie b臋dzie zawiera艂o tre艣ci niezgodne z prawem lub naruszaj膮ce przyj臋te normy obyczajowe, a zostan膮 one dostrze偶one przez Drukarnie, ta ma prawo odm贸wi膰 jego realizacji. Odmowa mo偶e mie膰 miejsce nawet po wniesieniu op艂aty przez Klienta.
7.3. Materia艂y, kt贸re Drukarnia otrzymuje od Klienta, powinny by膰 przygotowane wed艂ug instrukcji opublikowanych na stronie danego towaru lub us艂ugi na www.iZebra.pl.
7.4. Pliki podlegaj膮 wst臋pnej weryfikacji technicznej. W przypadku niezgodno艣ci danych przes艂anych przez Klienta z instrukcj膮 umieszczon膮 w Drukarni, Klient zostanie o tym niezw艂ocznie poinformowany poprzez e-mail wys艂any na adres podany przy rejestracji, co jest jednoznaczne z warunkow膮 lub negatywn膮 weryfikacj膮 nades艂anych plik贸w graficznych. To偶sama sytuacja ma miejsce w przypadku dostarczenia plik贸w uszkodzonych lub w b艂臋dnym formacie.
7.5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialno艣ci za akceptacj臋 przez Klienta plik贸w b艂臋dnie przygotowanych do druku i zawieraj膮cych b艂臋dy w tre艣ci, nieprawid艂owe logotypy itp. W przypadku akceptacji takiego pliku nast臋puje przekazanie Zam贸wienia do realizacji i nie mo偶na przerwa膰 procesu produkcji.
7.6. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialno艣ci za op贸藕nienia w realizacji Zam贸wie艅 wynikaj膮ce z niedostarczenia w terminie przez Klienta poprawnych plik贸w graficznych. Nie ponosi r贸wnie偶 odpowiedzialno艣ci za dostarczenie plik贸w w nieprawid艂owy spos贸b lub dostarczenie uszkodzonych plik贸w.
7.7. Szacunkowy koszt przygotowania projektu graficznego jest podany na stronie produktu.
7.8. Projekty s膮 przygotowywane i przesy艂ane po op艂aceniu zlecenia.
7.9. Drukarnia przygotowuje projekty na podstawie tre艣ci przes艂anych przez Klienta. Istotne zmiany w tre艣ci po przygotowaniu projektu mog膮 si臋 wi膮za膰 z dodatkowymi kosztami. W cenie przygotowania projektu zawarte s膮 3 poprawki.
W przypadku rezygnacji z zam贸wienia po przygotowaniu projektu, Drukarnia pobiera op艂at臋 za przygotowanie projektu.

8. Postanowienia ko艅cowe
8.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa powszechnego obowi膮zuj膮ce w Polsce.
8.2. Drukarnia podejmuje dzia艂ania w celu zapewnienia w pe艂ni poprawnego dzia艂ania strony www.iZebra.pl i zobowi膮zuje si臋 usun膮膰 w mo偶liwie kr贸tkim czasie wszelkie nieprawid艂owo艣ci zg艂oszone przez Klient贸w. Nieprawid艂owo艣ci zwi膮zane z funkcjonowaniem Drukarni Klient mo偶e zg艂osi膰 wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 e-mail na adres: projekty@i-zebra.pl.
8.3. S膮dem w艂a艣ciwym dla rozstrzygania ewentualnych spor贸w powsta艂ych pomi臋dzy Drukarni膮, a Klientem b臋dzie S膮d miejsca siedziby Drukarni.

9. Definicje

1. Klient 鈥 osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej odr臋bne przepisy nadaj膮 prawo do nabywania we w艂asnym imieniu praw i zaci膮gania zobowi膮za艅, a tak偶e osoba fizyczna o ile prowadzi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub zawodow膮 i korzystaj膮c z Portalu dokonuje czynno艣ci prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie dzia艂alno艣ci gospodarczej lub zawodowej, dokonuj膮ca Zam贸wienia w ramach Portalu.
2. Kodeks Cywilny 鈥 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Regulamin 鈥 niniejszy Regulamin 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w ramach drukarni internetowej iZebra.pl.
4. Portal 鈥 serwis internetowy dost臋pny pod adresem www.iZebra.pl, za po艣rednictwem kt贸rego Klient mo偶e sk艂ada膰 Zam贸wienia.
5. Produkty – materia艂y i us艂ugi poligraficzne b臋d膮ce przedmiotem obrotu w ramach dzia艂alno艣ci Portalu iZebra.pl.
6. Umowa sprzeda偶y 鈥 umowa sprzeda偶y Produkt贸w w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomi臋dzy Poligrafia izebra.pl El偶bieta Kr贸l, ul. Dzia艂dowska 3, 01-184 Warszawa, NIP: 5632161326, a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego iZebra.pl.
7. Ustawa o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 鈥 ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
8. Zam贸wienie 鈥 zwane r贸wnie偶 Zleceniem: o艣wiadczenie woli Klienta, zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy sprzeda偶y, okre艣laj膮ce w szczeg贸lno艣ci rodzaj i ilo艣膰 towaru.
9. Proces zakupowy – 艣cie偶ka zakupowa od momentu wybrania produktu do momentu z艂o偶enia zam贸wienia.

Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 01.09.2018r.